ผู้บริหาร

นายสุระคติ ทองคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
ศิลป
สุขศึกษา พลศึกษา
การงานอาชีพ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/08/2015
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 272533
Page Views 333883
พรรณางานฝ่ายบริหารทั่วไป
พรรณางานหัวหน้าฝ่าย
งานส่งเสริมประชาธิปไตย
งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด /เอดส์ และการกระทำที่ผิดกฎหมาย
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานสำนักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
การบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
การบริการอาคารเรียน
การบริการห้องเรียน
การบริการห้องบริการ
การบริการห้องพิเศษ
การบริการอาคารประกอบ
การให้บริการน้ำดื่ม
การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน
การประเมินผลการดำเนินงานบริการและอาคารสถานที่