ผู้บริหาร

นายสุระคติ ทองคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
ศิลป
สุขศึกษา พลศึกษา
การงานอาชีพ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/08/2015
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 272543
Page Views 333893
พรรณางานฝ่ายบริหารทั่วไป
พรรณางานหัวหน้าฝ่าย
งานส่งเสริมประชาธิปไตย
งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด /เอดส์ และการกระทำที่ผิดกฎหมาย
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานสำนักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายธนกร บุญเริ่ม
ประธานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวปรินดา เดือนจะโป๊ะ
รองประธานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวช่อรัตน์ดา บุญจันทร์
รองประธานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวเพชราทร ศรีสำอางค์

นางสาวอารียา สุวรรณดี

นางสาววริศรา สิงค์สิทธิ์

นางสาวอนุธิดา มีคูณ

นางสาวขวัญดาว เงานอ

นางสาวศิริพร ไกรษี

นายธิวากร วงค์ละคร

นางสาวสำรวย อวยพร

นายธวัชชัย รักษา

นางสาวอัญชนา แก่นทิพย์

นางสาวปณิดา เหล่าพักสาน

นางสาวศรัญรัตน์ คีราช

นายวชิรวุธ สุรวิทย์

นางสาวสุภาภรณ์ วงศ์เจริญ

นายปองพล พงษ์เกษ

นายนัฐพงษ์ เพิ่มพร

นางสาวรินญารัตน์ ศรีสุธรรม

นางสาวศิริวิมล เจริญศรี

นราธร ทาทอง

นายพลวัช ข่ายทอง

รสสุคนธ์ ดาดวง

ณรงค์ฤทธิ์ ธานี

นางสาวเมธิกา แสวงพันธ์

นางสาวเจนจิรา บุตตะ