ผู้บริหาร

นายสุระคติ ทองคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
ศิลป
สุขศึกษา พลศึกษา
การงานอาชีพ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/08/2015
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 272555
Page Views 333905
พรรณางานฝ่ายบริหารทั่วไป
พรรณางานหัวหน้าฝ่าย
งานส่งเสริมประชาธิปไตย
งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด /เอดส์ และการกระทำที่ผิดกฎหมาย
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานสำนักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ๒๑๖ ล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๒๒
งบประมาณ : ๑,๐๘๐,๐๐๐
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ๑๐๘ ล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๓๔
งบประมาณ : ๓,๐๗๐,๐๐๐
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ๔๒๔ ล พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๔๐
งบประมาณ : ๑๕,๐๐๐,๐๐๐
เพิ่มเติม..