ผู้บริหาร

นายสุระคติ ทองคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
ศิลป
สุขศึกษา พลศึกษา
การงานอาชีพ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/08/2015
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 272548
Page Views 333898
พรรณางานฝ่ายบริหารทั่วไป
พรรณางานหัวหน้าฝ่าย
งานส่งเสริมประชาธิปไตย
งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด /เอดส์ และการกระทำที่ผิดกฎหมาย
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานสำนักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจรูญศรี สมหมาย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุพรรณ ค้าโค
ครู คศ.3

นางสาวเพชรเชียร ชาชุมพร
ครู คศ.3

นาววนิดา จันตะ
ครู คศ.3

นางศิริพรรณ สีหาบุตร
ครู คศ.3

นางกนิษฐา คำมี
ครู คศ.2

นางสิริลักษณ์ สุพรรณอ่วม
ครู คศ.2