ผู้บริหาร

นายสุระคติ ทองคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
ศิลป
สุขศึกษา พลศึกษา
การงานอาชีพ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/08/2015
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 272557
Page Views 333907
พรรณางานฝ่ายบริหารทั่วไป
พรรณางานหัวหน้าฝ่าย
งานส่งเสริมประชาธิปไตย
งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด /เอดส์ และการกระทำที่ผิดกฎหมาย
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานสำนักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ละทายวิทยาร่วมกิจกรรมทำบุญแห่เทียนเข้าพรรษา (อ่าน 14) 17 ก.ค. 60
เหรียญทองชกมวย 14 ปี (อ่าน 9) 17 ก.ค. 60
โครงการป้องกันอุบัติภัย 2560 (อ่าน 9) 17 ก.ค. 60
มอบรางวัล วันต่อต่้านยาเสพติด (อ่าน 6) 17 ก.ค. 60
กิจกรรมเดินณรงค์ต้านยาเสพติดประจำหมู่บ้าน (อ่าน 18) 29 มิ.ย. 60
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 33) 08 มิ.ย. 60
เตรียมงานพิธีไหว้ครู (อ่าน 25) 07 มิ.ย. 60
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโโลยีสารสนเทศ(DLIT) ณ. สพม.28 (อ่าน 34) 09 พ.ค. 60
การมอบนโยบายกลยุทธ์จุดเน้นประจำปีการศึกษา2560 จาก ผอ.สพม.28 (อ่าน 39) 09 พ.ค. 60
พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมาป.ป.ส.และเกียรติบัตรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึก (อ่าน 44) 27 เม.ย. 60
เข้าร่วมประชุมพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพ สพม.28 ที่ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ วันที่ 26 เมษายน 256 (อ่าน 34) 27 เม.ย. 60
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรข้าราชการครูและบุุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 50) 22 มี.ค. 60
มาตรการค้นหา Xray 100% (อ่าน 47) 20 ก.พ. 60
การประเมินติดตามงานตามนโยบาย (อ่าน 65) 20 ก.พ. 60
ติวโอเน็ต ละทายวิทยา (อ่าน 81) 19 ม.ค. 60
เศรษฐกิจพอเพียง ตอนที่ 2 (อ่าน 76) 19 ม.ค. 60
เศรษฐกิจพอเพียง ตอนที่ 1 (อ่าน 81) 19 ม.ค. 60
การแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 64) 10 ม.ค. 60
ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เ (อ่าน 53) 10 ม.ค. 60
การติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๙ (อ่าน 71) 10 ม.ค. 60
แจ้งผลการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัล MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 83) 10 ม.ค. 60
ครูอรชัน พันธ์วิไล ผู้มีอุปการะคุณสำคัญญของโรงเรียนละทายวิทยาคนหนึ่ง(พรุ่งนี้ 5 ธค. ผู้ว่าราชการจังห (อ่าน 55) 10 ม.ค. 60
ารอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning (อ่าน 49) 10 ม.ค. 60
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนารพบบการเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ (อ่าน 52) 10 ม.ค. 60
นักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา (อ่าน 48) 10 ม.ค. 60
การคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 69) 10 ม.ค. 60
ทีมงาน จาก Thai pbs ทุกท่าน ที่ให้ความสนใจชมรมยกน้ำหนักโรงเรียนละทายวิทยา มาถ่ายทำรายการ Sport Arkad (อ่าน 73) 10 ม.ค. 60
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) (อ่าน 39) 10 ม.ค. 60
กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 (อ่าน 47) 10 ม.ค. 60
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 ระดับภาค (อ่าน 39) 10 ม.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก และธรรมศึกษา ประจำปี 2559 (อ่าน 44) 10 ม.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานและวิทยากรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จังหวัดศรีสะเกษ (อ่าน 44) 10 ม.ค. 60
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกตัวแทน เขต 3 (อ่าน 49) 10 ม.ค. 60
โรงเรียนละทายวิทยาขอต้อนรับครูสุกัญญา สีแสดเนื่องในโอกาสเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่เราชาวละทายวิทยา (อ่าน 138) 03 พ.ย. 59
ขอเชิญชวนคณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนบ้านละทาย ร่วมกันคัดแยกขยะ "ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะอินทรี (อ่าน 208) 22 ก.ย. 59
กำหนดการสอบปลายภาคโรงเรียนละทายวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 26-28 กันยายน 2559 (อ่าน 155) 21 ก.ย. 59
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 รายวิชาการใช้โปรแกรมตาร (อ่าน 169) 15 ก.ย. 59
รางวัลนักเรียนที่แข่งขันในงานสัปดาห์หนังสือครั้งที่ 8 (อ่าน 182) 08 ก.ย. 59
โรงเรียนละทายวิทยา แสดงความยินดีท่านรองฯสุมาลี นาคกระโทก ครูสุภาพ บุญรมย์ ซึ่งทั้ง 2 ท่าน ได้รับรางว (อ่าน 164) 02 ก.ย. 59
ผลงาน ทางวิชาการ นางกนิษฐา คำมี (อ่าน 126) 25 ส.ค. 59